• Ετήσιο Συνέδριο ΕΜΝ 2014

  Ετήσιο Συνέδριο ΕΜΝ 2014

  Το Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (Ε.Δ.Μ.) 2014, με τίτλο «Παράνομη Μετανάστευση και Επιστροφή: Προκλήσεις και Πρακτικές» πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιουνίου στην Αθήνα και συν-διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών.

  Περισσότερα ›

 • Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2013

  Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2013

  Φωτογραφίες από το 2ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα με θέμα "Μεταναστευτικές Ροές και Κέντρα Υποδοχής".

  Περισσότερα ›

 • Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2012

  Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2012

  Φωτογραφίες από το 1ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το πρόγραμμα εργασιών του Δικτύου και η εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης.

  Περισσότερα ›

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Σημείου Επαφής στο ΕΜΝ

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (GR EMN NCP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

europeΤο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας σκοπό την παροχή τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο και στα Μέλη - Κράτη, αντικειμενικών, αξιόπιστων και ενημερωμένων δεδομένων για την μετανάστευση και το άσυλο.

Με την Απόφαση 2008/381/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης αποκτά νομική βάση και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο ενεργά. Ο λόγος δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης είναι η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των θεσμικών οργάνων και αρχών των κρατών- μελών, όσον αφορά την μετανάστευση και το άσυλο,  ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί την οντότητα η οποία δρα ως Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΜΝ από πλευράς Ελλάδας (άρθρο 5, Απόφαση 2008/381/ΕΚ) με βασικό γνώμονα τη διευκόλυνση των εργασιών του ΕΜΝ προς την επίτευξη των στόχων του.