• Οι πρακτικές των κρατών-μελών για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων ασφαλείας, μέρος 2

  Οι πρακτικές των κρατών-μελών για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων ασφαλείας, μέρος 2

  Το ΕΔΜ για την Ελλάδα και το ΕΔΜ για το Λουξεμβούργο συνδιοργάνωσαν το δεύτερο τεχνικό σεμινάριο για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων ασφαλείας στην Αθήνα, στις 21-22 Ιανουαρίου 2020

  Περισσότερα ›

 • Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας

  Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας

  Τα εθνικά σημεία επαφής του ΕΔΜ για την Ελλάδα και για το Λουξεμβούργο διοργάνωσσαν στην Αθήνα, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα την "Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας"

  Περισσότερα ›

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Ανιθαγένεια (Statelessness Platform Retreat), 3-5 Ιουλίου 2018, Αθήνα

  Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Ανιθαγένεια (Statelessness Platform Retreat), 3-5 Ιουλίου 2018, Αθήνα

  Το 2015, το ΕΔΜ σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., ορίστηκε αρμόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία της Πλατφόρμας για την Ανιθαγένεια (Platform on Statelessness), η οποία συστάθηκε το 2016 με συντονιστή το εθνικό σημείο επαφής για το Λουξεμβούργο.

  Περισσότερα ›

 • 10 χρονια ΕΜΝ (Μάιος 2018)

  10 χρονια ΕΜΝ (Μάιος 2018)

  Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης συμπλήρωσε δέκα χρόνια λειτουργίας. Για τον εορτασμό της πρώτης μεγάλης επετείου του, στις 15 Μαΐου 2018 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες συνέδριο με θέμα "Κατανοώντας την μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον"

  Περισσότερα ›

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Σημείου Επαφής στο ΕΔΜ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (EL EMN NCP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

europeΤο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας σκοπό την παροχή τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο και στα Μέλη - Κράτη, αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων και ενημερωμένων δεδομένων για την μετανάστευση και το άσυλο.

Με την Απόφαση 2008/381/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης αποκτά νομική βάση και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο ενεργά. Ο λόγος δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης είναι η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των θεσμικών οργάνων και αρχών των κρατών- μελών, όσον αφορά την μετανάστευση και το άσυλο,  ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς.

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποτελεί την οντότητα η οποία δρα ως Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΔΜ για την Ελλάδα (άρθρο 5, Απόφαση 2008/381/ΕΚ) με βασικό γνώμονα τη διευκόλυνση των εργασιών του ΕΔΜ προς την επίτευξη των στόχων του.

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΔΜ του 2018.