Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Σημείου Επαφής στο ΕΔΜ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (EL EMN NCP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

europeΤο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας σκοπό την παροχή τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο και στα Μέλη - Κράτη, αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων και ενημερωμένων δεδομένων για την μετανάστευση και το άσυλο.

Με την Απόφαση 2008/381/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης αποκτά νομική βάση και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο ενεργά. Ο λόγος δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης είναι η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των θεσμικών οργάνων και αρχών των κρατών- μελών, όσον αφορά την μετανάστευση και το άσυλο,  ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς.

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποτελεί την οντότητα η οποία δρα ως Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΔΜ για την Ελλάδα (άρθρο 5, Απόφαση 2008/381/ΕΚ) με βασικό γνώμονα τη διευκόλυνση των εργασιών του ΕΔΜ προς την επίτευξη των στόχων του.

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΔΜ του 2018.