Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης
Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα
(ΕΣΕ ΕΔΜ για την Ελλάδα)

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
www.immigration.gov.gr

 
Αθηνά Μπαλοπούλου
Συντονίστρια Εθνικού Σημείου Επαφής ΕΔΜ για την Ελλάδα
Τηλ. 0030-213136 1278
a.balopoulou {at} immigration.gov.gr
emn {at} immigration.gov.gr