Εσωτερικό Δίκτυο ("National Network") του Ελληνικού Σημείου Επαφής του ΕΜΝ

Το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΜΝ, όπως προβλέπεται από τις αρμοδιότητές του, έχει δημιουργήσει ένα Εσωτερικό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο αποτελείται από ευρεία κλίμακα οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Τα μέλη του εσωτερικού δικτύου συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Ελληνικού Εθνικού Σημείου Επαφής, ενημερώνονται για τις δράσεις του ΕΔΜ και τους παρέχονται πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και επίπεδο Ε.Ε.

Έτσι, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, ως το ελληνικό σημείο επαφής του ΕΜΝ, ανέλαβε το 2015 πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει εκ νέου το προαναφερόμενο εθνικό εσωτερικό δίκτυο, το οποίο, σε πρώτο επίπεδο, αποτελείται από τους διοικητικούς φορείς εκείνους που ασκούν ή/και υλοποιούν πολιτικές σχετικές με τη μετανάστευση (νόμιμη και παράνομη) και το άσυλο. Σε δεύτερο επίπεδο, το εν λόγω δίκτυο διευρύνεται σε άλλους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, ΜΚΟ κ.α.), πλην αυτών του στενού δημόσιου τομέα, οι οποίοι δρουν, σε διάφορα επίπεδα (έρευνα, υλοποίηση δράσεων, υποστήριξη κ.ο.κ.) στους τομείς μετανάστευσης και ασύλου.

Μέχρι σήμερα μέλη του Εσωτερικού Εθνικού Δικτύου Μετανάστευσης αποτελούν

 1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 2. Υπουργείο Εσωτερικών
 3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 4. Υπουργείο Υγείας
 5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 6. Υπουργείο Εξωτερικών
 7. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
 8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 9. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 10. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
 11. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 12. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 13. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
 14. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 15. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
 16. Κέντρο Μελετών Ασφαλείας
 17. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών