Οι πρακτικές των κρατών-μελών για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων ασφαλείας, μέρος 2 Αθήνα, 21-22 Ιανουαρίου 2020

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

Το ΕΔΜ για την Ελλάδα και το ΕΔΜ για το Λουξεμβούργο συνδιοργάνωσαν το δεύτερο τεχνικό σεμινάριο για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων ασφαλείας στην Αθήνα, στις 21-22 Ιανουαρίου 2020 με τον τίτλο "Detecting document fraud in migration, 2. A technical seminar". Το τεχνικό σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη της πρώτης γραμμής που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με έγγραφα ασφαλείας και περιστατικά πλαστογραφίας. Συνολικά συμμετείχαν εξήντα έξι στελέχη από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την Ελληνική Αστυνομία ενώ καθώς για πρώτη φορά διοργάνωση του ΕΔΜ αναμεταδόθηκε ζωντανά και μάλιστα με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά, πενήντα στελέχη της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν με γραπτά σχόλια και ερωτήσεις. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Εσθονίας, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας.

Περισσότερα...

Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας, Αθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Τα εθνικά σημεία επαφής του ΕΔΜ για την Ελλάδα και για το Λουξεμβούργο διοργάνωσσαν στην Αθήνα, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα την "Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας". Στην εκπαιδευτική διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων απ' όλην την Ελλάδα, στελέχη των λοιπών αρμόδιων υπηρεσιών, εκπρόσωποι του ΕΔΜ από τα κράτη μέλη και ειδικοί στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία αλλά και εκπρόσωποι της Frontex και του EASO. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανίχνευση πλαστών εγγράφων ασφαλείας ενώ έγινε συζήτηση για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο πεδίο.

DOC FRAUD meeting banner

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Ανιθαγένεια (Statelessness Platform Retreat), 3-5 Ιουλίου 2018, Αθήνα

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019

Το 2015, το ΕΔΜ σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., ορίστηκε αρμόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία της Πλατφόρμας για την Ανιθαγένεια (Platform on Statelessness), η οποία συστάθηκε το 2016 με συντονιστή το εθνικό σημείο επαφής για το Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Πλατφόρμας, τα Εθνικά Σημεία του ΕΔΜ Λουξεμβούργου και Ελλάδας, μετά από πρόσκληση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ανέλαβε τη διοργάνωση θεματικού εκπαιδευτικού σεμινάριου για την Πλατφόρμα της Ανιθαγένειας (Statelessness Platform Retreat)  στην Αθήνα,  στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2018.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθησαν πενήντα συμμετέχοντες από τα   κράτη μέλη της ΕΕ, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η διοργάνωση αυτή, που αποτελεί την πρώτη κοινή διοργάνωση εθνικών σημείων επαφής του ΕΔΜ, αποτέλεσε ευκαιρία ευαισθητοποίησης για το θέμα της ανιθαγένειας,  ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσημο δείπνο όπου παρευρέθηκε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Δημήτριος Βίτσας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μιλτιάδης Κλάπας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κ. Ανδρέας Γκουγκουλής, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάρκος Καραβίας και εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας των ΗΕ για του Πρόσφυγες, κ.Πέτρος Μάσταγκας.

Περισσότερα...

10 χρονια ΕΜΝ, Βρυξέλλες, Μάιος 2018

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης συμπλήρωσε δέκα χρόνια λειτουργίας. Για τον εορτασμό της πρώτης μεγάλης επετείου του, στις 15 Μαΐου 2018 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες  συνέδριο με θέμα "Κατανοώντας την μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον"

Το επετειακό αυτό συνέδριο παρακολούθησαν ανώτεροι αξιωματούχοι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι των μονίμων αντιπροσωπειών των κρατών-μελών στην ΕΕ, ερευνητές, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και βέβαια τα μέλη των εθνικών σημείων επαφής του ΕΔΜ. 

 Με τη συμβολή σημαντικών ομιλητών από διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, διερευνήθηκαν θέματα όπως η πορεία της μετανάστευσης από τη διαχείριση της κρίσης έως τις μελλοντικές πολιτικές μετανάστευσης και
ασύλου, ο μονόδρομος της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, η δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης, η κοινή γνώμη και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην μεταναστευτική πολιτική της
ΕΕ, και η μελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα διδάγματα του παρελθόντος και οι ευκαιρίες του μέλλοντος.

Περισσότερα για το πρόγραμμα, τα συμπεράσματα και φωτογραφίες του συνεδρίου.

Η επέτειος αυτή των 10 χρόνων του ΕΔΜ αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία για συνεργασία των εθνικών σημείων επαφής στην παραγωγή του βίντεο για το προφίλ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και για μια καινούρια έκδοση με τίτλο "Understanding Migration in the European Union Insights from the European Migration Network 2008-2018Network 2008-2018" όπου πέραν των βασικότερων εξελίξεων παρουσιάζεται και η διαδρομή του ΕΔΜ και η συμβολή του στην παροχή αντικειμενικής, αξιόπιστης, συγκρίσιμης, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και του ρόλου του στη χάραξη πολιτικής και του δημόσιου διαλόγου. Κατά το συνέδριο δημοσιοποιήθηκε και η Ετήσια Έκθεση του ΕΔΜ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο για το 2017 και η ενημερωμένη έκδοση 6.0 του Γλωσσαρίου του ΕΔΜ
 

 

Ετήσιο Συνέδριο ΕΜΝ 2015

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 07 Ιουλίου 2015

Ετήσιο Συνέδριο ΕΜΝ 2014

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2014

Το Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (Ε.Δ.Μ.) 2014, με τίτλο «Παράνομη Μετανάστευση και Επιστροφή: Προκλήσεις και Πρακτικές» πραγματοποιήθηκε  στις 12-13 Ιουνίου στην Αθήνα και συν-διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερα...

Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2013

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Φωτογραφίες από το 2ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα με θέμα "Μεταναστευτικές Ροές και Κέντρα Υποδοχής".

Περισσότερα...

Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2012

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Φωτογραφίες από το 1ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το πρόγραμμα εργασιών του Δικτύου και η εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης. 

Περισσότερα...