Εθνικό Συνέδριο ΕΜΝ 2012

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Φωτογραφίες από το 1ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το πρόγραμμα εργασιών του Δικτύου και η εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης.