Ενημερωτικό Σημείωμα: Ανιθαγένεια στην ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Κυκλοφόρησε στα αγγλικά η επικαιροποιημένη έκδοση του ΕΔΜ με θέμα Ενημερωτικό Σημείωμα: Ανιθαγένεια στην ΕΕ (ΕΜΝ Inform on Statelessness) για το 2019 και αφορά τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες για την ανιθαγένεια στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, σε σχέση με τις συμβάσεις περί ανιθαγένειας του 1954 και του 1961, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό της «ανιθαγένειας» και το τι απορρέει απ’ αυτό όπως η άσκηση μιας δέσμης δικαιωμάτων, όπως η νόμιμη διαμονή, η μετακίνηση, η πρόσβαση σε ταξιδιωτικά έγγραφα και η αντίστοιχη παρεχόμενη υποστήριξη. Επιπλέον, η έκδοση αυτή περιέχει ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στους ανιθαγενείς ανήλικους.

 

29ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Διαβάστε το 29o Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία για το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019 στα αγγλικά.

28ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020

Διαβάστε το 28ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία για το διάστημα Ιούλιος-Σεπέμβριος 2019 στα αγγλικά.

27ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019

Διαβάστε το 27ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία για το διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2019 στα αγγλικά.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Μια σειρά από εκδόσεις των τελευταίων ετών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης είναι διαθέσιμες πλέον και στα ελληνικά. Οι εκδόσεις αυτές βασίζονται στις μελέτες που εκπονούνται κάθε χρόνο και παρουσιάζουν σε λίγες σελίδες τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν απ’ αυτές. Συγκεκριμένα, μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα παρακάτω

Ενημερωτικά Σημειώματα του 2018

 

Επιπλέον, μεταφράστηκαν και διατίθενται σε εκτυπώσιμη μορφή τα Ενημερωτικά Δελτία του 2018 και του 2017.