Εξαφανισμένοι ασυνόδευτοι ανήλικοι στα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

Το φαινόμενο των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών που εξαφανίζονται προσελκύει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της κοινής γνώμης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αρκετοί διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Ευρώπη εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Ποιές είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την καταγραφή και την παρακολούθηση των εξαφανίσεων παιδιών; Πώς συγκεντρώνονται οι πληροφορίες για τα εξαφανισμένα παιδιά στην ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο; Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης συγκέντρωσε τις σχετικές πληροφορίες και τις επεξεργάστηκε σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς της ΕΕ και ΜΚΟ, και παρουσιάζει στο Ενημερωτικό Σημείωμα που μόλις κυκλοφόρησε μια σφαιρική εικόνα του φαινομένου σε επίπεδο ΕΕ με έτος αναφοράς το 2019.

 • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ στα αγγλικά
 • Πατήστε εδώγια να διαβάσετε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας στο μονοσέλιδο EMN Flash στα αγγλικά

Το ΕΔΜ εντοπίζει τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστροφής και επανένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

Η παροχή ορθών συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα επιστροφής και επανένταξης των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Το ΕΔΜ ολοκλήρωσε και δημοσιεύει στα αγγλικά τρία Ενημερωτικά Σημειώματα όπου αποτυπώνεται μια συνοπτική, συνολική εικόνα των πολιτικών και των πρακτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Νορβηγία στο πεδίο της παροχής τέτοιων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Περισσότερα...

Πως μπορούν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα από τρίτες χώρες;

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανοδική τάση αναφορικά με τον αριθμό των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων τόσο στην Ε.Ε., όσο και παγκοσμίως. Η τάση αυτή παράγει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για την οικονομία αλλά έχει και πολιτικό αντίκτυπο, αφού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τους στόχους της μεταναστευτικής πολιτικής της κάθε χώρας. Έτσι, για την Ε.Ε. αποτελεί πρόκληση το συγκεκριμένο θέμα αφού μπορεί να τη μετατρέψει σε πόλο έλξης για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

Περισσότερα...

Δικαικούχοι διεθνούς προστασίας που ταξιδεύουνσ ις χώρες καταγωγής τους: επισκόπηση των προσεγγίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΔΜ το 2018, η μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών προς τον τόπο καταγωγής τους θέτει υπό αμφισβήτηση το καθεστώς προστασίας που τους έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να συγκεντρώσει τους βασικούς λόγους που πραγματοποιούνται αυτές οι μετακινήσεις καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ως προς την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο αυτών των μετακινήσεων.

Τα κύρια πορίσματα της συνθετικής μελέτης είναι:

 • Οι λόγοι που πραγματοποιούνται αυτά τα ταξίδια συνδέονται κυρίως με την οικογένεια των δικαιούχων στην χώρα καταγωγής τους, όπως η επίσκεψη σε πρόσωπα της οικογένειας, η παρουσία σε γάμους, κηδείες κτλ.  
 • Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ θεωρούν ότι τα ταξίδια των πολιτών τρίτων χωρών ως ένδειξη ότι αυτοί δεν δικαιούνται πλέον το καθεστώς διεθνούς προστασίας
 • Η αυξητική τάση δικαιούχων διεθνούς προστασίας να ταξιδεύουν στις χώρες καταγωγής τους, έχει οδηγήσει πολλά κράτη μέλη να αναθεωρήσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
 • Παράμετροι που αξιολογούνται από τις χώρες της Ε.Ε. για αυτού του είδους τα ταξίδια είναι: η διάρκεια παραμονής, η συχνότητα, οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή τη μετακίνηση και ο τόπος διαμονής των μετακινουμένων
 • Μολονότι είναι δύσκολο να υπολογίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό πολιτών τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στις χώρες καταγωγής τους, από τα επίσημα στοιχεία των κρατών μελών διαπιστώνεται ότι εν τέλει μικρός αριθμός αυτών χάνει το καθεστώς διεθνούς προστασίας.
 • Ομως, αυτό επιφέρει συνέπειες στα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους εντός της Ε.Ε.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βασικά πορίσματα της μελέτης στο μονοσέλιδο EMN Flash

Βιβλιογραφικά στοιχεία

 • Τίτλος: “Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin”
 • Περίοδος αναφοράς: 2015 – 2018 για θέματα πολιτικής και νομοθεσίας, 2012 – 2017 για τα στατιστικά
 • Θέμα: Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, που μετακινούνται στην χώρα καταγωγής τους ή επικοινωνούν με τις αρχές των χωρών αυτών (στη χώρα όπου απολαμβάνουν προστασία). 

Ενημερωτικό Σημείωμα: Ανιθαγένεια στην ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Κυκλοφόρησε στα αγγλικά η επικαιροποιημένη έκδοση του ΕΔΜ με θέμα Ενημερωτικό Σημείωμα: Ανιθαγένεια στην ΕΕ (ΕΜΝ Inform on Statelessness) για το 2019 και αφορά τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες για την ανιθαγένεια στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, σε σχέση με τις συμβάσεις περί ανιθαγένειας του 1954 και του 1961, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό της «ανιθαγένειας» και το τι απορρέει απ’ αυτό όπως η άσκηση μιας δέσμης δικαιωμάτων, όπως η νόμιμη διαμονή, η μετακίνηση, η πρόσβαση σε ταξιδιωτικά έγγραφα και η αντίστοιχη παρεχόμενη υποστήριξη. Επιπλέον, η έκδοση αυτή περιέχει ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στους ανιθαγενείς ανήλικους.