Τι γίνεται με τους ασυνόδευτους ανήλικους που φθάνουν στην Ευρώπη μετά τον καθορισμό τους;

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018
Κυκλοφόρησε η νέα μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΔΜ με τίτλο "Οι προσεγγίσεις των κρατών μελών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους μετά τον καθορισμό τους" ως η 4η μελέτη για το 2017. Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη για την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά αλλά και τη συνθετική μελέτη που συντάχθηκε βάσει των μελετών 25 κράτων μελών και της Νορβηβίας στα αγγλικά.
 
Τα βασικότερα συμπεράσματα μπορείτε να τα βρείτε στο μονοσέλιδο EMN Flash και στο οκτασέλιδο EMN Inform.
 
 
00 eu unaccompanied minors flash en