Ετήσια Έκθεση 2017 για τη μεταναστευση και το άσυλο στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018
Διαβάστε τις θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις και τη συνολική εικόνα της πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης  και του ασύλου στην Ετήσια Έκθεση του ΕΔΜ για το 2017 για την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά
Η Συνθετική Έκθεση για το 2017 (και το Παράρτημα των Στατιστικών) που αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά.