1η μελέτη ΕΔΜ 2017 - Προκλήσεις και πρακτικές των κρατών μελών κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 01 Απριλίου 2017

Κυκλοφόρησε η 1η μελέτη του ΕΔΜ για το 2017 με θέμα "Προκλήσεις και πρακτικές των κρατών μελών κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών". Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη που αφορά την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά ενώ η συνθετική μελέτη που αφορά 25 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά με τον τίτλο Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures