Κυκλοφόρησε η μελέτη του ΕΔΜ για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (1:2018)

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 01 Απριλίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) δημοσίευσε στις 20 Φεβρουαρίου, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, μελέτη για την ένταξη στην αγορά εργασίας πολιτών χωρίς ιθαγένεια ΕΕ, και ειδικότερα στις αγορές εργασίας 25 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Σταθερό χάσμα ανεργίας

Η αποτελεσματική ένταξη προσφύγων στις αγορές εργασίας των χωρών της ΕΕ αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται σταθερά από το 2014, το χάσμα στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών και ιθαγενών ΕΕ καθώς και παιδιών που γεννήθηκαν στην ΕΕ παραμένει. Η μελέτη, με τίτλο ‘Ένταξη στην Αγορά Εργασίας Πολιτών Τρίτων Χωρών σε Χώρες Μέλη της ΕΕ’ εστιάζει σε μετανάστες πρώτης γενιάς που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της ΕΕ και έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.

Αντιμετώπιση του χάσματος της ανεργίας

Ανάμεσα στα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

• τα προγράμματα ένταξης είναι πιο αποτελεσματικά με μακροπρόθεσμη διαρθρωτική εθνική χρηματοδότηση

• ο καθορισμός σαφών στόχων για τον αντίκτυπο των μέτρων ένταξης και όχι τόσο για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής βοηθά να προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές και να αξιολογηθούν οι πρωτοβουλίες

• ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί πολύτιμο συμπλήρωμα των μέτρων ένταξης του δημόσιου τομέα. Ενώ ο δημόσιος τομέας εστιάζει στην παροχή δεξιοτήτων για την εύρεση εργασίας (πχ. με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η αναζήτηση μιας θέσης εργασίας), ο ιδιωτικός τομέας εστιάζει στα μέτρα με τα οποία οι εργάτες μετανάστες μπορούν να ενταχθούν σε θέσεις εργασίας, όπως η επαγγελματική κατάρτιση και η ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων

Μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά συμπεράσματα σε μια σελίδα (EMN Flash), τo ενημερωτικό σημείωμα (EMN INFORM) αλλά και το πλήρες κείμενο της μελέτης στα αγγλικά εδώ, και την μελέτη για την Ελλάδα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.