Δικαικούχοι διεθνούς προστασίας που ταξιδεύουνσ ις χώρες καταγωγής τους: επισκόπηση των προσεγγίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΔΜ το 2018, η μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών προς τον τόπο καταγωγής τους θέτει υπό αμφισβήτηση το καθεστώς προστασίας που τους έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να συγκεντρώσει τους βασικούς λόγους που πραγματοποιούνται αυτές οι μετακινήσεις καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ως προς την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο αυτών των μετακινήσεων.

Τα κύρια πορίσματα της συνθετικής μελέτης είναι:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βασικά πορίσματα της μελέτης στο μονοσέλιδο EMN Flash

Βιβλιογραφικά στοιχεία