Ετήσια Έκθεση 2017 για τη μεταναστευση και το άσυλο στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018
Διαβάστε τις θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις και τη συνολική εικόνα της πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης  και του ασύλου στην Ετήσια Έκθεση του ΕΔΜ για το 2017 για την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά
Η Συνθετική Έκθεση για το 2017 (και το Παράρτημα των Στατιστικών) που αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά.

Τι γίνεται με τους ασυνόδευτους ανήλικους που φθάνουν στην Ευρώπη μετά τον καθορισμό τους;

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018
Κυκλοφόρησε η νέα μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΔΜ με τίτλο "Οι προσεγγίσεις των κρατών μελών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους μετά τον καθορισμό τους" ως η 4η μελέτη για το 2017. Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη για την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά αλλά και τη συνθετική μελέτη που συντάχθηκε βάσει των μελετών 25 κράτων μελών και της Νορβηβίας στα αγγλικά.
 
Τα βασικότερα συμπεράσματα μπορείτε να τα βρείτε στο μονοσέλιδο EMN Flash και στο οκτασέλιδο EMN Inform.
 

Περισσότερα...

21ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018
Διαβάστε το 21ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 στα αγγλικά.

20ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2017
Διαβάστε το 20ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 στα αγγλικά.

19ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017
Διαβάστε το 19ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Απρίλιος -  Ιούνιος 2017 στα αγγλικά.