Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης των θεωρήσεων στις χώρες προορισμού – μελέτη του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Ελευθέρωση των θεωρήσεων: Ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και πολιτών τρίτων χωρών

Με αφετηρία το 2018, πέντε Βαλκανικές χώρες και τρεις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης επωφελούνται πλέον από την ελευθέρωση της θεώρησης στη ζώνη Σένγκεν της ΕΕ. Αυτές οι χώρες θεωρούνται ασφαλείς και καλώς κυβερνώμενες, και καλούνται να ικανοποιήσουν αρκετά κριτήρια σε περιοχές πολιτικής όπως η διαχείριση συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου, η ασφάλεια, οι εξωτερικές σχέσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) μόλις δημοσίευσε μια μελέτη για τις επιπτώσεις σε χώρες προορισμού, εμβαθύνοντας στις τάσεις που παρατηρούνται σε 25 χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία, μετά από την ελευθέρωση των θεωρήσεων για πολίτες της Αλβανίας, της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Γεωργίας και της Ουκρανίας.

Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα και βασικά σημεία:

  • Οι κυριότερες άμεσες επιπτώσεις της ελευθέρωσης των θεωρήσεων ήταν η άμεση αύξηση των πολλαπλών θεωρήσεων προς χώρες προορισμού από χώρες που έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση θεώρησης και η άμεση μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού του προξενείου.
  • Μία κύρια έμμεση επίπτωση της ελευθέρωσης των θεωρήσεων αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένα Κράτη Μέλη.
  • Μετά την ελευθέρωση των θεωρήσεων, σημειώθηκε γενική αύξηση στον αριθμό των αιτούντων άσυλο σε χώρες που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης, οι περισσότεροι από τους οποίους έλαβαν αρνητική απάντηση.
  • Έχει σημειωθεί αύξηση στον αριθμό των πολιτών από χώρες που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης και οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι παρατείνουν το μέγιστο διάστημα επιτρεπόμενης παραμονής τους μετά από την ελευθέρωση των θεωρήσεων.
  • Τα περισσότερα Κράτη Μέλη δεν ανέφεραν συγκεκριμένες προκλήσεις στον τομέα της παράνομης εργασίας μετά την καθιέρωση της ελευθέρωσης των θεωρήσεων.
  • Υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να συνδέεται με την παράτυπη μετανάστευση.
  • Μετά την καθιέρωση της ελευθέρωσης των θεωρήσεων, πολλά Κράτη Μέλη παρατήρησαν αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη για την ΕΕ και τη Νοβηγία
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης για την ΕΕ και τη Νορβηγία
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης στο μονοσέλιδο EMN Flash

Για την Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης στα ελληνικά και τα αγγλικά. Πρόκειται για την 2η μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΔΜ για το 2018.

25ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019
Διαβάστε το 25ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Οκτώβριος - Δεκμέβριος 2018 στα αγγλικά. 

Πώς αντέδρασαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην αλλαγή της ροής αιτούντων άσυλο κατά το διάστημα 2014-2016;

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2019
Κυκλοφόρησε η νέα μελέτη του ΕΔΜ με τίτλο "Αλλαγή στη ροή των αιτούντων άσυλο: 2014-2016 Οι εμπειρίες των κρατών μελών" όπου περιγράφεται πώς αντέδρασαν 24 κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία στη μεταναστευτική κρίση των χωρών τους μέσω της συνολικής παρουσίασης των αλλαγών στις εθνικές στρατηγικές, τις προσεγγίσεις και τα μέτρα που ελήφθησαν ως αντίδραση στις πρωτόγνωρες μεταναστευτικές ροές.
Διαβάστε τα κυριώτερα συμπεράσματα στο μονοσέλιδο EMN Flash και στο πεντασέλιδο EMN Inform ή την πλήρη ανάπτυξη του θέματος στη Συνθετική Έκθεση που αφορά 24 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία. 
 
Για την Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης  στα ελληνικά και τα αγγλικά. Πρόκειται για την 3η μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΔΜ για το 2017. 

24ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018

Διαβάστε το 24ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 στα αγγλικά.

23ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 01 Ιουλίου 2018

Διαβάστε το 23ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2018 στα αγγλικά.